Trang chủ - Game bài đổi thưởng ftkh

TIN MỚI CẬP NHẬT
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN TRỌNG TÂM TỪ GIẢM SINH SANG SINH ĐỦ 2 CON TẠI VÙNG CÓ MỨC SINH THẤP

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN TRỌNG TÂM TỪ GIẢM SINH SANG SINH ĐỦ 2 CON TẠI VÙNG CÓ MỨC SINH THẤP

Ngày 28/9/2023, game bài đổi thưởng ftkh phối hợp với Chi cục dân số - KHHGĐ tổ chức lớp Tập huấn chuyên đề Điều chỉnh mức sinh “Chuyển trọng tâm từ giảm sinh sang sinh đủ 02 con tại vùng có mức sinh thấp”. Tham dự lớp tập huấn có: Bà Ngô Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu; Bà Trần Lê Chiêu Bích, Chi cục Trưởng CCDS-KHHGĐ; Ông Danh Văn Ngà, cán bộ CCDS – KHHGĐ và trên 40 là cán bộ lãnh đạo, quản lý, và cán bộ làm công tác dân số.

Với mục tiêu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, và cán bộ làm công tác dân số, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tuyến cơ sở về các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Y tế về các nội dung điều chỉnh mức sinh.

 
 


 

 

Theo thống kê, Bạc Liêu là một trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp trong cả nước. Mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, ... Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước trên thế giới đã thành công trong việc giảm sinh nhưng chưa có nước nào thành công trong việc đưa mức sinh rất thấp về mức thay thế cho dù có nhiều chính sách khuyến sinh với nguồn lực đầu tư lớn. Do đó cần tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tuyến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động sinh đủ 2 con, lồng ghép vào nhiệm vụ, hoạt động của ngành, đơn vị mình, để tiến tới đạt mức sinh thay thế trong cộng đồng góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến 2030, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

 
 

 

 

 
 

 

 

Qua buổi tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức về thực trạng mức sinh thấp hiện nay, nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp can thiệp trong thời gian sắp tới.

Lê Ánh Vương

 

 


Danh mục:

Bình chọn dịch vụ
Khảo sát Covid - 19
Bạn cần biết
Góc ảnh buổi diễn tập phòng chống Covid-19
 • 6c9dcf48c9c5359b6cd46_574059b357
 • 1cd69403928e6ed0379f18_79b7b6367b
 • 2eb9556c53e1afbff6f08_d719edd9cc
 • 95ff1f2a19a7e5f9bcb611_cdb5d5ac27
 • 423b1aef1c62e03cb9732_b06aa61d68
 • 332b6eff6872942ccd634_7d3baf8901
 • 761ef5cbf3460f18565712_71427703ee
 • 865f1f8a1907e559bc1610_480b4b7ac5
 • 3195ab40adcd519308dc19_3c57e69bd0
 • 851063c565489916c05930_f59a081be4
 • 2281825484d9788721c83_ccbbfad09e
 • a670f6a4f0290c77553831_45970a7ca6
 • b9e5f131f7bc0be252ad15_31d0c32a5b
 • bae1f035f6b80ae653a920_4e3774cb0a
 • c2ff4f2a49a7b5f9ecb617_3b16219dd2
 • d4ba766f70e28cbcd5f31_2ce55c37f6
 • dec92b1c2d91d1cf888033_0cf4d5a0c8
 • deeb8c3f8ab276ec2fa334_d5ba9f5660
 • e2c145144399bfc7e6885_7275be8f90
 • e82504f0027dfe23a76c32_9048576e8b
 • f0654bb04d3db163e82c7_63bf44eb8d