Trang chủ - Game bài đổi thưởng ftkh

Hoạt động các phòng TT
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu kết hợp với game bài đổi thưởng ftkh
 tổ chức thực hiện khám sàng lọc ung thư cổ tử cung năm 2023

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu kết hợp với game bài đổi thưởng ftkh tổ chức thực hiện khám sàng lọc ung thư cổ tử cung năm 2023

Thực hiện Kế hoạch Số 135/KH - YTBL ngày11/04/2023 của game bài đổi thưởng ftkh tổ chức thực hiện khám sàng lọc ung thư cổ tử cung năm 2023. Từ ngày 23/10/2023 - 26/10/2023 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu kết hợp với game bài đổi thưởng ftkh tổ chức thực hiện khám sàng lọc ung thư cổ tử cung năm 2023 cho các Trạm Y tế có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn: Phường 3, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch Đông nhằm nâng cao nhận thức đúng về bệnh ung thư cổ tử cung trong độ tuổi sinh đẻ tại cộng đồng góp phần thực hiện Kế hoạch Quốc gia dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2025 nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Quang cảnh thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sàng lọc ung thư cổ tử cung tại xã Vĩnh Trạch.


Danh mục:

Bình chọn dịch vụ
Khảo sát Covid - 19
Thứ 6, 12/01/2024 - 05:58
Bạn cần biết
Góc ảnh buổi diễn tập phòng chống Covid-19
 • 6c9dcf48c9c5359b6cd46_574059b357
 • 1cd69403928e6ed0379f18_79b7b6367b
 • 2eb9556c53e1afbff6f08_d719edd9cc
 • 95ff1f2a19a7e5f9bcb611_cdb5d5ac27
 • 423b1aef1c62e03cb9732_b06aa61d68
 • 332b6eff6872942ccd634_7d3baf8901
 • 761ef5cbf3460f18565712_71427703ee
 • 865f1f8a1907e559bc1610_480b4b7ac5
 • 3195ab40adcd519308dc19_3c57e69bd0
 • 851063c565489916c05930_f59a081be4
 • 2281825484d9788721c83_ccbbfad09e
 • a670f6a4f0290c77553831_45970a7ca6
 • b9e5f131f7bc0be252ad15_31d0c32a5b
 • bae1f035f6b80ae653a920_4e3774cb0a
 • c2ff4f2a49a7b5f9ecb617_3b16219dd2
 • d4ba766f70e28cbcd5f31_2ce55c37f6
 • dec92b1c2d91d1cf888033_0cf4d5a0c8
 • deeb8c3f8ab276ec2fa334_d5ba9f5660
 • e2c145144399bfc7e6885_7275be8f90
 • e82504f0027dfe23a76c32_9048576e8b
 • f0654bb04d3db163e82c7_63bf44eb8d