LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

(game bài đổi thưởng ftkh )

 

Năm 1968: gọi là Ban Dân Y thị xã Bạc Liêu (đóng tại Ba Tẽo thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Đượ thành lập thực hiện  hhiệm vụ chủ yếu là phục vụ thương binh, bệnh binh và nhân dân trong vùng giải phóng, vùng tranh chấp.

Ngày 30/4/1975: sáp nhập Ban Dân Y thị xã Bạc Liêu vào Ban Dân Y tỉnh Bạc Liêu và tiếp quản Bệnh viện Bạc Liêu.

Tháng  6/1975: đổi tên thành Phòng Y tế thị xã Bạc Liêu (tách Ban Dân Y thị xã Bạc Liêu ra khỏi Bệnh viện Bạc Liêu). Cơ quan ở tại đường Hai Bà Trưng, Phường 03, thị xã Bạc Liêu.

Năm 1977: Phòng Y tế thị xã Bạc Liêu được kiện toàn với 03 bộ phận: Khu khám đa khoa, Đội Vệ sinh phòng dịch  và Văn phòng Trung tâm.

Năm 1979: Phòng Y tế thị xã Bạc Liêu được kiện toàn với 04 bộ phận: Khu khám đa khoa trung tâm, Khoa sản, Đội Vệ sinh phòng dịch – Sốt rét và Văn phòng Trung tâm y tế. (cơ quan dời về số 02, đường Đống Đa, Phường 02 thị xã Bạc Liêu).

Năm 1980: gọi là Ban Y tế Thể dục Thể thao thị xã Bạc Liêu (do ghép với Phòng Thề dục Thề thao).

Năm 1985: đổi lại tên cũ là Phòng Y tế thị xã Bạc Liêu.

Năm 1987: đổi tên thành Trung tâm Y tế thị xã Bạc Liêu.

Năm 1989: cơ quan dời về số 98 Đường Đống Đa, phường 5, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Minh Hải.

Năm 2006: tách Trung tâm Y tế thị xã Bạc Liêu thành 2 bộ phận:

+  Phòng Y tế: với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế va quản lý 10 trạm y tế xã/phường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu. Phòng Y tế  trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu.

+ Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Bạc Liêu: bao gồm các khoa/phòng: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe; Khoa kiểm soát dịch bệnh/phòng chống HIV/AIDS; Khoa Y tế công cộng; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm. Chức năng của Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Bạc Liêu tập trung công tác dự phòng, chăm sóc, quản lý sức khỏe cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao sức khỏe cho người dân sống trên địa bàn; dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2010: trở lại tên Trung tâm Y tế thị xã Bạc Liêu

Theo Quyết định 429/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2010); quyết định đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Bạc Liêu  thành Trung tâm Y tế thị xã Bạc Liêu và qua đó kiện toàn lại tổ chức; quyết định chuyển giao 10 trạm y tế xã/phường trên địa bàn thị xã Bạc Liêu sang Trung tâm Y tế thị xã Bạc Liêu quản lý. Từ đây, Trung tâm Y tế tế thị xã Bạc Liêu thêm chức năng quản lý y tế cơ sở (trạm y tế) và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tháng 8/2010 đến nay: gọi là Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu

(Do thị xã Bạc Liêu được trở thành Thành phố  Bạc Liêu theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2010).

          Năm 2012: game bài đổi thưởng ftkh dời về đường số 9 Khu dân cư  Thiên Long (phường 5) thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2017:  Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu được kiện toàn, tổ chức lại trên cơ sở giải thể Phòng khám đa khoa khu vực thành phố Bạc Liêu và Nhà hộ sinh khu vực phường 3 thuộc game bài đổi thưởng ftkh (theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu); và sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Bạc Liêu thuộc Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình vào game bài đổi thưởng ftkh (theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu). Chức năng nhiệm vụ của game bài đổi thưởng ftkh (theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016) là cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Năm 2022: Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu được kiện toàn, tổ chức, sắp xếp lại theo thông tư số 07/2021/TT-BYT  ngày 27 tháng 5 năm 2021 với chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Update 23 tháng 3 năm 2023

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế TPBL