Trang chủ - Game bài đổi thưởng ftkh

Hoạt động các phòng TT
Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023

Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023

Lúc 14 giờ, ngày 13/7/2023, Đoàn kiểm tra, đánh giá quản lý chất lượng của game bài đổi thưởng ftkh tiến hành tự kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023.

Kết quả tự kiểm tra đánh giá quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

 1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí
 2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%
 3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 250 (Có hệ số: 268)
 4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.01

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. Số lượng tiêu chí đạt

3

16

40

20

3

82

6. % Tiêu chí đạt

3.66

19.51

48.78

24.39

3.66

82

Tiêu chí A4.4. Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa không chấm do Trung tâm Y tế chưa triển khai công tác xã hội hóa y tế.

Nhìn chung công tác quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều khởi sắc, các khoa, phòng đều có sự chuẩn bị chu đáo, chính xác, thực hiện việc cải tiến chất lượng đúng theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã nêu ra để các khoa, phòng có hướng khắc phục, bổ sung cho công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2023 đạt kết quả cao hơn.

Một số hình ảnh của đoàn đi kiểm tra:

 

 

Châu Hồng Hiếu


Danh mục:

Bình chọn dịch vụ
Khảo sát Covid - 19
Thứ 6, 12/01/2024 - 05:59
Bạn cần biết
Góc ảnh buổi diễn tập phòng chống Covid-19
 • 6c9dcf48c9c5359b6cd46_574059b357
 • 1cd69403928e6ed0379f18_79b7b6367b
 • 2eb9556c53e1afbff6f08_d719edd9cc
 • 95ff1f2a19a7e5f9bcb611_cdb5d5ac27
 • 423b1aef1c62e03cb9732_b06aa61d68
 • 332b6eff6872942ccd634_7d3baf8901
 • 761ef5cbf3460f18565712_71427703ee
 • 865f1f8a1907e559bc1610_480b4b7ac5
 • 3195ab40adcd519308dc19_3c57e69bd0
 • 851063c565489916c05930_f59a081be4
 • 2281825484d9788721c83_ccbbfad09e
 • a670f6a4f0290c77553831_45970a7ca6
 • b9e5f131f7bc0be252ad15_31d0c32a5b
 • bae1f035f6b80ae653a920_4e3774cb0a
 • c2ff4f2a49a7b5f9ecb617_3b16219dd2
 • d4ba766f70e28cbcd5f31_2ce55c37f6
 • dec92b1c2d91d1cf888033_0cf4d5a0c8
 • deeb8c3f8ab276ec2fa334_d5ba9f5660
 • e2c145144399bfc7e6885_7275be8f90
 • e82504f0027dfe23a76c32_9048576e8b
 • f0654bb04d3db163e82c7_63bf44eb8d